Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Lịch sử phát triển

Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay An Phát là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á.