an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Lĩnh vực hoạt động

Với mục tiêu phát triển và tăng quy mô hoạt động bền vững, chúng tôi mở rộng chuỗi các hoạt động của mình bằng việc bám sát cơ hội ngành dọc; hướng tới cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.
R&D và Đầu tư

R&D và Đầu tư

Nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt và thân thiện môi trường trong ngành nhựa, hoạt động nghiên cứu đổi mới là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh đưa An Phát trở thành doanh nghiệp nhựa hàng đầu Đông Nam Á. Với 3 vai trò chính:
R&D và Đầu tư |
Xem chi tiết
R&D và Đầu tư
Logistics

Logistics

Vận tải - Logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Với nền kinh tế đang hội nhập, phụ thuộc nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu và xuất khẩu như Việt Nam, Logistics hiệu quả càng đặc biệt quan trọng hơn. 

Logistics |
Xem chi tiết
Logistics