an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop
R&D và Đầu tư

R&D và Đầu tư

Nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt và thân thiện môi trường trong ngành nhựa, hoạt động nghiên cứu đổi mới là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh: Tập đoàn sản xuất Nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á.

Xem chi tiết
R&D và Đầu tư