an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

AAA: Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

27/09/2018
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo ĐKKD lần thứ 27 thay đổi ngày 24/9/2018.
Nội dung điều chỉnh vốn điều lệ: 1.711.999.760.000 VNĐ, tổng số cổ phần: 171.199.976

Các tin khác