an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

HII: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

06/10/2018
           
Sáng ngày 26/09/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (Mã chứng khóa: HII)-  Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập lần 1 năm  2018.
Đại hội đồng cổ đông bất thường HII đã thông qua việc thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần An Tiến  Industries, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Đức Tứ, ông Lê Mạnh Hùng và bà Đặng Thị Quỳnh Phương, đồng thời bầu bổ sung thành viên thay thế là ông Phạm Ánh Dương, ông Đinh Xuân Cường và ông Phạm Đỗ Huy Cường.
Chia sẻ về việc thay đổi tên Công ty, ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HII cho biết: “HII là Công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, việc HII thay đổi tên giao dịch nhằm để thực hiện đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn cũng như mở ra cho HII những bước phát triển mới trong hoạt động của mình”.
Năm 2018, HII đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 130 tỷ đồng, những tháng cuối năm 2018, HII đang không ngừng gia tăng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nhằm đạt được mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Chi tiết xem tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1n10QseIyj-T9KFNFlw2L-wjDvqyi-goH

Các tin khác