Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Thông tin tuyển dụng

Với phương châm “Nguồn nhân lực là động lực then chốt để phát triển” Tập đoàn không ngừng chú trọng và đầu tư vào con người. Chúng tôi đã xây dựng những chính sách và văn hóa đặc thù, nổi bật cho Người An Phát bao gồm: Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách làm việc trọn đời; Môi trường làm việc thuận lợi; Thân thiện và đãi ngộ; Hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống cho CBCNV.
Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và bền vững, Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao, cấp trung và cán bộ công nhân viên trong nhiều lĩnh vực ngành nghề để gia nhập vào gia đình An Phát và cùng đồng hành phát triển​.

Cơ hội nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty
Nơi làm việc
Ngày hết hạn

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thủ Kho

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 12/11/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 30/10/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kỹ Thuật Trực Ca

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Yên Bái
Ngày hết hạn: 18/11/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 26/10/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên QC

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Hải Dương - Yên Bái
Ngày hết hạn: 04/11/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất

Tên công ty: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Nơi làm việc: Hải Dương
Ngày hết hạn: 15/11/2018
Liên hệ với chúng tôi

Phòng Nhân sự, Tập đoàn An Phát Holdings

Tầng 15, Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0904 517 576/ 0868 107 576

Email: tuyendung@anphatholdings.com