an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Thông tin tuyển dụng

Với phương châm “Nguồn nhân lực là động lực then chốt để phát triển” Tập đoàn không ngừng chú trọng và đầu tư vào con người. Chúng tôi đã xây dựng những chính sách và văn hóa đặc thù, nổi bật cho Người An Phát bao gồm: Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách làm việc trọn đời; Môi trường làm việc thuận lợi; Thân thiện và đãi ngộ; Hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống cho CBCNV.
Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và bền vững, Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao, cấp trung và cán bộ công nhân viên trong nhiều lĩnh vực ngành nghề để gia nhập vào gia đình An Phát và cùng đồng hành phát triển​.

Cơ hội nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty
Nơi làm việc
Ngày hết hạn

Vị trí tuyển dụng: BIÊN TẬP VIÊN

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019

Vị trí tuyển dụng: PHÓNG VIÊN

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÃN HÀNG

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tên công ty: Tập đoàn An Phát Holdings
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2019
Liên hệ với chúng tôi

Phòng Tuyển dụng, Tập đoàn An Phát Holdings

Tầng 17, Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0389 256 475/ 0868 10 7576

Email: tuyendung@anphatholdings.com