BẢN CÁO BẠCH

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
17/02/2021APH: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021drive.google.com/file/d/1SBruVUbONJ9suwXy_vB9QBchf2QIqHFR/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Bản cáo bạch niêm yếtdrive.google.com/file/d/1Eoop0XhMPSSP4ZUsnWZF6at5CfySs7Ua/view?usp=sharing
11/05/2020APH: Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/file/d/1qm0FEqM14fJl9GfDn6-DL5WFnRBKiBjC/view?usp=sharing