BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/03/2020APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công tydrive.google.com/file/d/1-jzcwW4drDm2C8ddPoGPB5gZp1ZevdvJ/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/1DajkFZT-kDmgZAZ94jsmHs6UMwZIojr6/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/10zwW0z7TlAmGXti5IZhHHVXfga3Tp3WW/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1f4lDYVWM_spMRTVyvTddWPqiZzep1Q1W/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1wkIhXYWOQhICi4_n_qE5grc8QqmQ5ndw/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/17GEo4yLoctIMKR6ffZSaIKzZ04wk6bS5/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Gt6VJpoy-rVMhyS8d4X9TQ0vSLGbt1Dl/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
27/03/2020APH: Báo cáo thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1LQnzqdWR_nj7N1haacH2U6nSUj4wVDnH/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về