An Phat Bioplastics (AAA): Báo cáo cập nhật doanh nghiệp của BSC

18/12/2019

Tập đoàn An Phát hoạt động theo mô hình Holdings, hướng tới khép kín chuỗi sản xuất và cung ứng ngành nhựa với các hoạt động chính là (1) Thương mại hạt nhựa và phụ gia ngành nhựa; (2) Sản xuất: bao bì nhựa, nhựa kỹ thuật, khuôn mẫu, cơ khí chính xác; (3) Khu công nghiệp; (4) Logistics. Hoạt động của An Phát Holdings hiện được thực hiện chủ yếu thông qua AAA (mảng sản xuất bao bì, phụ gia ngành nhựa; thương mại và vận tải) và NHH (mảng sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, khuôn mẫu).