CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
15/06/2022APH: Thông báo thay đổi nhân sựdrive.google.com/file/d/14ViGESzqrHVcwZAe3rU-MzyvcpKBqSVB/view?usp=sharing
31/05/2022APH: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nộidrive.google.com/file/d/1cxDhq7FoCEb3SbuX-GBY8xKHTC4QQnzi/view?usp=sharing
09/05/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nộidrive.google.com/file/d/1j4bnNd7n_GiHMatfxixe76TGlZ4RoXqM/view?usp=sharing
29/04/2022APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1iyX4UrJiIeH-RB1ScYspderak9NvsMgO/view?usp=sharing
28/04/2022APH: Quy chế kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1GW3t7zGIEL5jfi4GfjP9OwmECQwWDJT4/view?usp=sharing
27/04/2022APH: CBTT kết quả mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạndrive.google.com/file/d/1Cc0Tl8prE6kTI_K-uqUS3KTlvBjqlT4d/view?usp=sharing
13/04/2022APH: CBTT về việc mua lại trái phiếu trước hạndrive.google.com/file/d/1qj1J3p-0zOEPjC5ny3rzuWOGv0CUyF0R/view?usp=sharing
31/03/2022APH: Báo cáo tình hình tài chính năm 2021drive.google.com/file/d/1wQ0ADGz63dLXjoL2vodhyQdrdmAX2PbR/view?usp=sharing
30/03/2022APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1t-sba0e0vbspQondzZ6ejIEBzMTsO_JN/view?usp=sharing
24/03/2022APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021drive.google.com/file/d/1b1tOE7xR0EgQDl6iawHqPdyuYgkS4ED7/view?usp=sharing
14/03/2022APH: Quyết định niêm yết bổ sungdrive.google.com/file/d/1LlWvUBJP9LT6eux58ewQBwqwNuzxqZxm/view?usp=sharing
10/03/2022APH: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận DKKD lần thứ 12drive.google.com/file/d/1XGqwwScHnirvVtZ5VmAwnTnBB9hojCfJ/view?usp=sharing
08/03/2022APH: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp thay đổi lần thứ 4drive.google.com/file/d/1KEpkXOa-vLvE29aiefWnnNt2BXl9duZH/view?usp=sharing
23/02/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1agxFWJ-OYtNH52FODFSf-RubnuAc_ytM/view?usp=sharing
16/02/2022APH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyếtdrive.google.com/file/d/1O3bAJNDQOB8advRJJO2O7PEf4R_Inzdd/view?usp=sharing
16/02/2022APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởngdrive.google.com/file/d/1XIhZRNnHhuLbRCnP8XLbC9UdDI9kBctb/view?usp=sharing
12/02/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu AAA để thanh toán gốc Trái phiếudrive.google.com/file/d/1XWhAisaJyC7oz6ZxwQu3RHj7dA4QYSK7/view?usp=sharing
28/01/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1GGEpWGjVDRpsN-yZnW_zqCKuJXRd4O0O/view?usp=sharing
27/01/2022APH: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC chốt danh cổ đông nhận cổ phiếu thưởngdrive.google.com/file/d/1b4FvMKa0ONgLbIBhiNEd6fiSRQNyI8zv/view?usp=sharing
25/01/2022APH: CBTT đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 21/1/2022drive.google.com/file/d/1cepp6bWLuPIikNj6J-peaGMtwCMypEfT/view?usp=sharing
21/01/2022APH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cp thưởngdrive.google.com/file/d/15N0beUJhAu9Q2D1qXnbCp_NlWpFQeHmj/view?usp=sharing
21/01/2022APH: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông nhận cp thưởngdrive.google.com/file/d/1JpR7c05X02MiyZKDgXkbfPjzXgV_CRdd/view?usp=sharing
10/01/2022APH: Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và CBTT ngày chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/1T_FkJBv5_OUSfvFRX7yaJHVcQDKGkJ2K/view?usp=sharing
07/01/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quandrive.google.com/file/d/1RtrvpWYqaFNGqqyeGZAjhkHfEBduQnpD/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
31/12/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NHH cho AAAdrive.google.com/file/d/1lZHNYJroNymZlkPGapwKnDpELCPmp1TB/view?usp=sharing
24/12/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện PAPH cổ phiếu thưởngdrive.google.com/file/d/17OkU33aqDXqjpJe6EFmpU5ZcUPKuVrgX/view?usp=sharing
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2drive.google.com/file/d/1VHiTUfkOsO9X7ZjA_m9rjHuSjSMQA2YE/view?usp=sharing
08/12/2021APH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn-Công ty TNHH IGG USA Việt Namdrive.google.com/file/d/10LfGeBrHHDhR42Ch671NIFdpIhh-6pL0/view?usp=sharing
19/11/2021APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1hov3Lu4XJafbhfWzSps0z-RSjwpJFkaA/view?usp=sharing
16/11/2021APH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1K-gldbBZHS-oJwD6MDzk1ky3ySoEWURr/view?usp=sharing
29/10/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP sản xuất PBAT An Phátdrive.google.com/file/d/1h28-H-liEjaAAmAInFlIQnFArZXLKG-G/view?usp=sharing
22/10/2021APH: CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1-C4NKYDPXs0KlExA4W8NBi7fw-FGze1T/view?usp=sharing
15/10/2021APH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021drive.google.com/file/d/1bIGV_D0VWg370OiKju4TkPyVFHzosojT/view?usp=sharing
04/10/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu VBCdrive.google.com/file/d/1LIyt41zRu75_KY4gwGSDwcfKdsDk7kbu/view?usp=sharing
22/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB – Nirav Sudhir Pateldrive.google.com/file/d/1hZoRo9bOd0oQ5WxUeXUAM1hwljmULipv/view?usp=sharing
16/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1MaTp3ACaGcLNblHeR-gebb0_eZLJf3xq/view?usp=sharing
07/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của NNB – Ông Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/1XcQSztOou-caejp2SliwqBvQ7qYIkmM-/view?usp=sharing
07/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Nguyễn Lê Trungdrive.google.com/file/d/1VjADx3umCcYMaPQb1fbJSzKGHKj0RmA2/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Nirav Sudhir Pateldrive.google.com/file/d/1P5pr-s9rLU71OK5930IrmxnXY6b3eC4D/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của NNB – Ông Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/1tHJan0NiDh6EAjsahMxZbBNXvJpa1ICF/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2021drive.google.com/file/d/1scqPUWnHW6s6axc0s-GqdbB8J-JhyUzN/view?usp=sharing
25/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1WTV61ulkCYKbCraw5gxUe7JKa_570nVR/view?usp=sharing
17/08/2021APH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH IGG USA Việt Namdrive.google.com/file/d/1SyjTG1eaj1b0B4Sfi1obxq2H3MgDPEQ2/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1yvDuRP4OwYqIX0QQBqdzG65rwTgetB_m/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Lê Trungdrive.google.com/file/d/1lP_TJeHb9bpCKitkUkpl7a1XbLK1JVDq/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1bmUm5mO9R4fYGB2OgbyFtzE90TDpQmuJ/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Lê Trungdrive.google.com/file/d/1Zb1Utq7_SHnykKwa7bE8_smvu-HdGGjn/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Ánh Dươngdrive.google.com/file/d/17c9p6DGHeTWUxTMCbF6yXiEMziawgs0u/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1aVZaoRxZd0sdaPifesBI_sqzvZu0X90p/view?usp=sharing
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1ZSfDVsZMqOoguNRi1zS93sHmcL-ZJB5Q/view?usp=sharing
11/08/2021APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ bán niên 2021drive.google.com/file/d/1Z4rcX3qiyXj8gJWwClJcvavTRRwdpJO9/view?usp=sharing
06/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Đỗ Huy Cườngdrive.google.com/file/d/1koQzOwP_3kOjEzHWGGGUXkpFU2oIK1sN/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Thông báo bổ sung phương thức giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1FAFqUUbKkxfMk_kNP_ZMCJiz6chq1Gg9/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Thông báo bổ sung phương thức giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Ánh Dươngdrive.google.com/file/d/1zNikA16rPApYjfokOKUYEVj4KFqwirjO/view?usp=sharing
28/07/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả thanh toán một phần gốc trái phiếu APH_BOND2020drive.google.com/file/d/1Fqr9nakye7ruGqAsmsXh5MCKOr8XNXoN/view?usp=sharing
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Phạm Đỗ Huy Cườngdrive.google.com/file/d/1-Hi0mqD5VFyLgCLzKyCBWw6q2GF8u_ij/view?usp=sharing
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1L7FopDP2nzc97XGjh6lW5HLiAb_-IHcd/view?usp=sharing
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1KYvO3YOBU5EQ5nw7od8mvzp_FV5kj05W/view?usp=sharing
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch của NNB – Ông Nguyễn Lê Trungdrive.google.com/file/d/1r6bsHUBq_xEPmQhbLGTahzTku5FIylgg/view?usp=sharing
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Phạm Ánh Dươngdrive.google.com/file/d/1Q9SyxdUD9fEtTQcVZlyhEyQ5RnTIHyjX/view?usp=sharing
28/06/2021APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2021drive.google.com/file/d/1OWUfNu2bNYpHjC5PzGgEFB-L8fxoyF34/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Lim HeonYoungdrive.google.com/file/d/1wfvLypKIxQgvoWkzq3Xr_2j9BLhpx2XR/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Nguyễn Lê Thăng Longdrive.google.com/file/d/1m31W8aXc-eaZoZHOT4tkmrAUk4T3bfYp/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1n2ud8hUt8auwmWvdGOjGctCpLJU38zj0/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Nguyễn Lê Trungdrive.google.com/file/d/1ZZRmDXQY0mXBdJV4tzhf_za1L6S_UzOM/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGĐdrive.google.com/file/d/1qos_VL4ysJI5U4q7rnA2n6UKKBPyZk26/view?usp=sharing
23/06/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lýdrive.google.com/file/d/1nXz6Q_0JEQX8lDY8pqaJ1EhVVI5a0W-M/view?usp=sharing
07/05/2021APH: Thông báo thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1uX9gL-DNTD8ASJoeoDwU1rS6TcvKTuF8/view?usp=sharing
07/05/2021APH: CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạndrive.google.com/file/d/1bugpUDxXWl5-3gQxYmlqLx6loQTtXysR/view?usp=sharing
06/05/2021APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1Cigq1wjWgqlu3mZQfJdXPffMqesPJRLA/view?usp=sharing
05/05/2021APH: Quyết định thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1e91wgW2YzB9CHtvLfW8QTWMkqtrVuKYu/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020drive.google.com/file/d/1z99EmxiZdBzYEiY3O-gWxeiYXaW7Zwh9/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11drive.google.com/file/d/1gEkKWfQrJ7XW3A6W87C6ZSpSiqIxgPE8/view?usp=sharing
26/04/2021APH: Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạndrive.google.com/file/d/1EB6P-38YJfCDgM8OuF0-ggFOAAqsL_Cj/view?usp=sharing
15/04/2021APH: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1WT0QahG_Nw2Nz0qjHcX4ITsJdfdUAnbF/view?usp=sharing
15/04/2021APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1L9MWHscu5J39tbO7t_hxK-k7a1Q8qfQH/view?usp=sharing
15/04/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phần không phân phối hếtdrive.google.com/file/d/1Bf7rt0yIJ71hhPXwnc_ce1CxRx5kok5J/view?usp=sharing
13/04/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộdrive.google.com/file/d/1-dSdUx4pOGoTUvxXFptMCVfgl1Cd9k5h/view?usp=sharing
13/04/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộdrive.google.com/file/d/16cGkUPVp2MQgvywFnPhMut6lG8sNd8DJ/view?usp=sharing
09/04/2021APH: Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ bộdrive.google.com/file/d/1aSO8LheGsQUVtzAcPMXUk8uK5GD_f8tK/view?usp=sharing
05/04/2021APH: Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông nội bộdrive.google.com/file/d/1A-60skjgeeiLix-mJL4mx5bdwTpst7TQ/view?usp=sharing
24/03/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST năm 2020 so với năm 2019drive.google.com/file/d/1rq4H4oud3EiQd5MP2ogDa4l8qZHk49cI/view?usp=sharing
20/03/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻdrive.google.com/file/d/1VzP5k9Vy31bW3m9pIm-t2lj0r57vSXPj/view?usp=sharing
20/03/2021APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021drive.google.com/file/d/1k_Nmrov0-B9iCenIxt5nZqQ41Mhzc5GK/view?usp=sharing
12/03/2021APH: Thông báo hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêmdrive.google.com/file/d/1cxn4LYacWe66QIph6zyWBBTGXma8ESFf/view?usp=sharing
26/02/2021APH: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 6,8 triệu cổ phiếudrive.google.com/file/d/1Q515xZe2V9yd5-gHS0dUdua94Xv9D7Hg/view?usp=sharing
18/02/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền muadrive.google.com/file/d/1frA9fAgiMMIogWv_i79PY6y8_ngVa28U/view?usp=sharing
17/02/2021APH: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêmdrive.google.com/file/d/1DCQwS70Z1IqJVvL7zneqSpC7tj4bFxut/view?usp=sharing
17/02/2021APH: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1YQYDujqj9qBkqg60y0DY5a4UYFVJNelz/view?usp=sharing
17/02/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2drive.google.com/file/d/1Y7rrpnYHaIzTXjeacwrBT0RyBFAy8g1G/view?usp=sharing
17/02/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1dm0ezvY1rdwhM9oYvnsve3Td96MG3kiP/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công tydrive.google.com/file/d/1-8T_NrJLIdRLZ8_pIqAILFnwI5KVcDJy/view?usp=sharing
25/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quandrive.google.com/file/d/16oclm3e0WoJc4u2man8O6xNGLnRfPofD/view?usp=sharing
19/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiếtdrive.google.com/file/d/16IwzSx_EE7_-Ze2QEVb-KaK2XZGcY5Q_/view?usp=sharing
13/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty condrive.google.com/file/d/18PBi6U1EdT76DyTvrbhPoX8StPTmWdy1/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1DWv0AUUbra_4e244uuUxmikUN3e4DOo5/view?usp=sharing
17/12/2020APH: Công bố thông tin thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/16BxnkqooYXVy45uRD0SfeG8OMtux18PI/view?usp=sharing
17/12/2020APH: Báo cáo kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãidrive.google.com/file/d/1Wnsijgpv0VKrQn4I40-GEH8PYu3cEF3I/view?usp=sharing
17/12/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãidrive.google.com/file/d/1h3zT0NtWnwffRyGUFj9y6VmuR74wUqvZ/view?usp=sharing
03/12/2020APH: Công bố thông tin về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/153pcH1IAYecykVVZ4W4X4JIvGC86NBDz/view?usp=sharing
12/11/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NHHdrive.google.com/file/d/17S7rxYd_X9KDBRo9NA7eIBqM-8cbDmIM/view?usp=sharing
29/10/2020APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1G3W2rgVwPCy26AWiaIsXqie3bZ11jJY5/view?usp=sharing
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1ZblEWS-cA6PR1guCsMqoWdKN6ewviR_s/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020drive.google.com/file/d/1JAPKfPIDl0bsU6nQhgBrX1MJREajCDdB/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1IQ62qdq6Ih8Jm2Vc0RBS6Fn6xb4nHkLc/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1nvrhg4GrGkvd5yTIKkyjVPIpxkLlrVYF/view?usp=sharing
25/08/2020APH: Công bố thông tin về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1rkeVYVy3gGpvgBVhza6L9fnPXZDd8Os9/view?usp=sharing
20/08/2020APH: Công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1zkqoaw_lpcz-dSAk320gzqiY1OPn7ekB/view?usp=sharing
20/08/2020APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/1iA6JkXR3kMAi_2Oe19ThqhCd-vODC64o/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/1gADaNHs6YPn2pwie5HHCw-ZDA7PuF3nY/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020drive.google.com/file/d/1PZBgm8IaFeOznWJu7gF5T7wPk2AF6M0s/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Bản cáo bạch niêm yếtdrive.google.com/file/d/1Eoop0XhMPSSP4ZUsnWZF6at5CfySs7Ua/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiêndrive.google.com/file/d/1lz8J4L4uoJM7VcGVYkrwgRkfOb3JpC4i/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại HSXdrive.google.com/file/d/1YVmBevq_xv2LGi7g1Dg8YPkK8t6OQSXR/view?usp=sharing
13/07/2020APH: Báo cáo điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bándrive.google.com/file/d/1AQdw8kXdA0JeeFWffeCvenMzru9fcOXL/view?usp=sharing
08/07/2020APH: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhdrive.google.com/file/d/1EHP7OF5W5Jo7LUvRKt3j1SJoqFMGZs-o/view?usp=sharing
07/07/2020APH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1Uf2lQIZryQDwpasOoAiyo1bgvRMilKMB/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/12XfRlAmbtLzc8FbyfL37NLHeVZjiDttV/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1jDUvqNpd7_ZP9cLHq43MfpkbrB_zivSf/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020drive.google.com/file/d/18nEjW6IvecKZ8vhwpA1zzW__dykO7ugc/view?usp=sharing
03/07/2020APH: Báo cáo kết quả giao dịch của NNB – Ông Nirav Patel – Thành viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/132fZNW2-BEKZKYHI6-kOY_FGW5PvkWc1/view?usp=sharing
01/07/2020APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020drive.google.com/file/d/1MYluz2Yg2OLsmjWLCsC7zN6I4_c7YI9K/view?usp=sharing
25/06/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việtdrive.google.com/file/d/1ARbSSbJMnMLH52GtAzK4En5EiQEr74Q-/view?usp=sharing
22/06/2020APH: Thông báo kết quả đấu giádrive.google.com/file/d/1WxMb0GuIc0PKPbRu41Klmpu5kNpGKq8E/view?usp=sharing
16/06/2020APH: Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần
10/06/2020APH: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Mr. Patel Nirav Sudhirdrive.google.com/file/d/1qD4NTCi9n5eQQeJWFnJujhxBcXyRMvmt/view?usp=sharing
25/05/2020APH: Thông báo bán đấu giá cổ phầndrive.google.com/file/d/1mntiZelL0M5rRqsS1zm83grXxJ-iFCAL/view?usp=sharing
20/05/2020APH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đadrive.google.com/file/d/1Aq6TKGJW5gzw7un_ys3ORF6l963RjGBg/view?usp=sharing
18/05/2020APH: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻdrive.google.com/file/d/1UEuIVAQdLYi6I36joekob9gMv1GhAcr7/view?usp=sharing
14/05/2020APH: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công tydrive.google.com/file/d/1_sEGlSSAn2VDtQSYVM-slBzGH7pKWc_h/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/1t2SnM75Prs9XP7xSk4WOPiLPxPlSmkv0/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019drive.google.com/file/d/1LW1-H9uUTq6P3YNU5pNIAHyx4SKD9mXM/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=14JidOCMIccgBTRnWZm1bOIgud9WMEAvl
30/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hànhdrive.google.com/file/d/111w0Ahq6DR21346jJa2xfP-EcEu3rRpp/view?usp=sharing
24/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Liên vận An Tíndrive.google.com/file/d/1uuHq_b8PsL2qJJZAInBnD0ShIwz8alvC/view?usp=sharing
07/03/2020APH: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản Mr. Hiroaki Yashirodrive.google.com/file/d/1JhlVTAYeq4-yXJS7YeIQ4q_NuXZVROIq/view?usp=sharing
03/03/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành tăng vốndrive.google.com/file/d/1RX2YOG9uRTQ9roVBgOWcBgEu-m0wcBL6/view?usp=sharing
26/02/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quandrive.google.com/file/d/1VARdMW7NEYOo0bBv3TlybIsL3-5cwtO6/view?usp=sharing
11/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GSvUeTBJ89_tC_YKFS8ZE9e-tKxVPi_J/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1drive.google.com/file/d/18Flh-nWnSDZOugWdriD3dPSojCy0dvz1/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/19N-rhszERmajpuez_IupETZcLgY6ffBQ/view?usp=sharing
04/02/2020APH: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tếdrive.google.com/file/d/1GwNKnAhr2XCDWNmaNHceU4zoM1OE_kcO/view?usp=sharing
14/01/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1aEIXsSyiomJe5ALjrBNBYsOi1as9gG37/view?usp=sharing
10/01/2020Bản thông tin tóm tắt đại chúngdrive.google.com/file/d/12BkL-i5m442k9oPC1fWFTKSPzGbHsznj/view
09/01/2020An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúngdrive.google.com/file/d/1Ix7pI3fOhmX8VfwmtLppj11LEUPDI1kz/view?usp=sharing