CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
25/05/2020APH: Thông báo bán đấu giá cổ phầndrive.google.com/file/d/1mntiZelL0M5rRqsS1zm83grXxJ-iFCAL/view?usp=sharing
20/05/2020APH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đadrive.google.com/file/d/1Aq6TKGJW5gzw7un_ys3ORF6l963RjGBg/view?usp=sharing
18/05/2020APH: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻdrive.google.com/file/d/1UEuIVAQdLYi6I36joekob9gMv1GhAcr7/view?usp=sharing
14/05/2020APH: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công tydrive.google.com/file/d/1_sEGlSSAn2VDtQSYVM-slBzGH7pKWc_h/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/1t2SnM75Prs9XP7xSk4WOPiLPxPlSmkv0/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019drive.google.com/file/d/1LW1-H9uUTq6P3YNU5pNIAHyx4SKD9mXM/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=14JidOCMIccgBTRnWZm1bOIgud9WMEAvl
30/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hànhdrive.google.com/file/d/111w0Ahq6DR21346jJa2xfP-EcEu3rRpp/view?usp=sharing
24/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Liên vận An Tíndrive.google.com/file/d/1uuHq_b8PsL2qJJZAInBnD0ShIwz8alvC/view?usp=sharing
07/03/2020APH: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản Mr. Hiroaki Yashirodrive.google.com/file/d/1JhlVTAYeq4-yXJS7YeIQ4q_NuXZVROIq/view?usp=sharing
03/03/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành tăng vốndrive.google.com/file/d/1RX2YOG9uRTQ9roVBgOWcBgEu-m0wcBL6/view?usp=sharing
26/02/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quandrive.google.com/file/d/1VARdMW7NEYOo0bBv3TlybIsL3-5cwtO6/view?usp=sharing
11/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GSvUeTBJ89_tC_YKFS8ZE9e-tKxVPi_J/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1drive.google.com/file/d/18Flh-nWnSDZOugWdriD3dPSojCy0dvz1/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/19N-rhszERmajpuez_IupETZcLgY6ffBQ/view?usp=sharing
04/02/2020APH: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tếdrive.google.com/file/d/1GwNKnAhr2XCDWNmaNHceU4zoM1OE_kcO/view?usp=sharing
14/01/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1aEIXsSyiomJe5ALjrBNBYsOi1as9gG37/view?usp=sharing
10/01/2020Bản thông tin tóm tắt đại chúngdrive.google.com/file/d/12BkL-i5m442k9oPC1fWFTKSPzGbHsznj/view
09/01/2020An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúngdrive.google.com/file/d/1Ix7pI3fOhmX8VfwmtLppj11LEUPDI1kz/view?usp=sharing