CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
11/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GSvUeTBJ89_tC_YKFS8ZE9e-tKxVPi_J/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1drive.google.com/file/d/18Flh-nWnSDZOugWdriD3dPSojCy0dvz1/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/19N-rhszERmajpuez_IupETZcLgY6ffBQ/view?usp=sharing
04/02/2020APH: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tếdrive.google.com/file/d/1GwNKnAhr2XCDWNmaNHceU4zoM1OE_kcO/view?usp=sharing
14/01/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1aEIXsSyiomJe5ALjrBNBYsOi1as9gG37/view?usp=sharing
10/01/2020Bản thông tin tóm tắt đại chúngdrive.google.com/file/d/12BkL-i5m442k9oPC1fWFTKSPzGbHsznj/view
09/01/2020An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúngdrive.google.com/open?id=1vR2nydwAlS5M5BGjBpky8gwgITCCCWkD