CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1ZblEWS-cA6PR1guCsMqoWdKN6ewviR_s/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020drive.google.com/file/d/1JAPKfPIDl0bsU6nQhgBrX1MJREajCDdB/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1IQ62qdq6Ih8Jm2Vc0RBS6Fn6xb4nHkLc/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1nvrhg4GrGkvd5yTIKkyjVPIpxkLlrVYF/view?usp=sharing
25/08/2020APH: Công bố thông tin về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1rkeVYVy3gGpvgBVhza6L9fnPXZDd8Os9/view?usp=sharing
20/08/2020APH: Công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1zkqoaw_lpcz-dSAk320gzqiY1OPn7ekB/view?usp=sharing
20/08/2020APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/1iA6JkXR3kMAi_2Oe19ThqhCd-vODC64o/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/1gADaNHs6YPn2pwie5HHCw-ZDA7PuF3nY/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020drive.google.com/file/d/1PZBgm8IaFeOznWJu7gF5T7wPk2AF6M0s/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Bản cáo bạch niêm yếtdrive.google.com/file/d/1Eoop0XhMPSSP4ZUsnWZF6at5CfySs7Ua/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiêndrive.google.com/file/d/1lz8J4L4uoJM7VcGVYkrwgRkfOb3JpC4i/view?usp=sharing
16/07/2020APH: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại HSXdrive.google.com/file/d/1YVmBevq_xv2LGi7g1Dg8YPkK8t6OQSXR/view?usp=sharing
13/07/2020APH: Báo cáo điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bándrive.google.com/file/d/1AQdw8kXdA0JeeFWffeCvenMzru9fcOXL/view?usp=sharing
08/07/2020APH: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhdrive.google.com/file/d/1EHP7OF5W5Jo7LUvRKt3j1SJoqFMGZs-o/view?usp=sharing
07/07/2020APH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1Uf2lQIZryQDwpasOoAiyo1bgvRMilKMB/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/12XfRlAmbtLzc8FbyfL37NLHeVZjiDttV/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1jDUvqNpd7_ZP9cLHq43MfpkbrB_zivSf/view?usp=sharing
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020drive.google.com/file/d/18nEjW6IvecKZ8vhwpA1zzW__dykO7ugc/view?usp=sharing
03/07/2020APH: Báo cáo kết quả giao dịch của NNB – Ông Nirav Patel – Thành viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/132fZNW2-BEKZKYHI6-kOY_FGW5PvkWc1/view?usp=sharing
01/07/2020APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020drive.google.com/file/d/1MYluz2Yg2OLsmjWLCsC7zN6I4_c7YI9K/view?usp=sharing
25/06/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việtdrive.google.com/file/d/1ARbSSbJMnMLH52GtAzK4En5EiQEr74Q-/view?usp=sharing
22/06/2020APH: Thông báo kết quả đấu giádrive.google.com/file/d/1WxMb0GuIc0PKPbRu41Klmpu5kNpGKq8E/view?usp=sharing
16/06/2020APH: Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần
10/06/2020APH: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Mr. Patel Nirav Sudhirdrive.google.com/file/d/1qD4NTCi9n5eQQeJWFnJujhxBcXyRMvmt/view?usp=sharing
25/05/2020APH: Thông báo bán đấu giá cổ phầndrive.google.com/file/d/1mntiZelL0M5rRqsS1zm83grXxJ-iFCAL/view?usp=sharing
20/05/2020APH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đadrive.google.com/file/d/1Aq6TKGJW5gzw7un_ys3ORF6l963RjGBg/view?usp=sharing
18/05/2020APH: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻdrive.google.com/file/d/1UEuIVAQdLYi6I36joekob9gMv1GhAcr7/view?usp=sharing
14/05/2020APH: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công tydrive.google.com/file/d/1_sEGlSSAn2VDtQSYVM-slBzGH7pKWc_h/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/1t2SnM75Prs9XP7xSk4WOPiLPxPlSmkv0/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019drive.google.com/file/d/1LW1-H9uUTq6P3YNU5pNIAHyx4SKD9mXM/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=14JidOCMIccgBTRnWZm1bOIgud9WMEAvl
30/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hànhdrive.google.com/file/d/111w0Ahq6DR21346jJa2xfP-EcEu3rRpp/view?usp=sharing
24/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Liên vận An Tíndrive.google.com/file/d/1uuHq_b8PsL2qJJZAInBnD0ShIwz8alvC/view?usp=sharing
07/03/2020APH: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản Mr. Hiroaki Yashirodrive.google.com/file/d/1JhlVTAYeq4-yXJS7YeIQ4q_NuXZVROIq/view?usp=sharing
03/03/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành tăng vốndrive.google.com/file/d/1RX2YOG9uRTQ9roVBgOWcBgEu-m0wcBL6/view?usp=sharing
26/02/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quandrive.google.com/file/d/1VARdMW7NEYOo0bBv3TlybIsL3-5cwtO6/view?usp=sharing
11/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GSvUeTBJ89_tC_YKFS8ZE9e-tKxVPi_J/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1drive.google.com/file/d/18Flh-nWnSDZOugWdriD3dPSojCy0dvz1/view?usp=sharing
05/02/2020APH: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/19N-rhszERmajpuez_IupETZcLgY6ffBQ/view?usp=sharing
04/02/2020APH: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tếdrive.google.com/file/d/1GwNKnAhr2XCDWNmaNHceU4zoM1OE_kcO/view?usp=sharing
14/01/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1aEIXsSyiomJe5ALjrBNBYsOi1as9gG37/view?usp=sharing
10/01/2020Bản thông tin tóm tắt đại chúngdrive.google.com/file/d/12BkL-i5m442k9oPC1fWFTKSPzGbHsznj/view
09/01/2020An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúngdrive.google.com/file/d/1Ix7pI3fOhmX8VfwmtLppj11LEUPDI1kz/view?usp=sharing