Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2023drive.google.com/file/d/1E0prF6OphZoK57VQq9LPtYkUae6AYUaD/view?usp=sharing
16/03/2023APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023drive.google.com/file/d/1yz0opIr_Vlzac-EJ8uSTwadm6t_Sqmt0/view?usp=sharing
15/06/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2022drive.google.com/file/d/1WjwZvhxLb4QtWKZrSUSgqjzeEtJSIRc-/view?usp=sharing
15/06/2022APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công tydrive.google.com/file/d/1xMJEJfb7EYZyBx9tyaP-BcWyob5s_RWB/view?usp=sharing
01/03/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 6drive.google.com/file/d/1kb9ZXK2iSjUiAo8EmmwvVClEF8SAd-aZ/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soátdrive.google.com/file/d/15WG2YmkvI5Sey59y_Q-O5NSuzOw9ITbQ/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1X0EU69iZFjk5i5b2pthCwH8BG3pf2Bhc/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Quy chế quản trị nội bộ Công tydrive.google.com/file/d/10gIZ5DNPZKlExNGP3go63OFXymEGcSZf/view?usp=sharing
25/06/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5drive.google.com/file/d/1WxVZitNAnhOAVu145Ptls-kI9NVxglY4/view?usp=sharing
16/04/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4drive.google.com/file/d/1r7d9juhnFR0YBMNTBdS0o788USnbGEsU/view?usp=sharing
11/12/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3drive.google.com/file/d/1FA80OWQ7q3nPIDC4VLCEUpnoWPRZJZbb/view?usp=sharing
08/07/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2drive.google.com/file/d/1guhM1lRjZ7EfV-eSroysmh54mM6z3hyq/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1drive.google.com/file/d/1Uluf858ze-ipN7B95oT17y4O9vORu_mf/view?usp=sharing
13/01/2020APH: Điều lệ tổ chức và hoạt độngdrive.google.com/file/d/12K9DVe3gYPmdaBXoy3IqQNZFrwWjKlS7/view