Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
11/12/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3drive.google.com/file/d/1FA80OWQ7q3nPIDC4VLCEUpnoWPRZJZbb/view?usp=sharing
08/07/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2drive.google.com/file/d/1guhM1lRjZ7EfV-eSroysmh54mM6z3hyq/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1drive.google.com/file/d/1Uluf858ze-ipN7B95oT17y4O9vORu_mf/view?usp=sharing
13/01/2020Điều lệ tổ chức và hoạt độngdrive.google.com/file/d/12K9DVe3gYPmdaBXoy3IqQNZFrwWjKlS7/view