An Phat Bioplastics (AAA): SSI Securities analysis report

18/12/2019

Ở mức giá hiện tại, AAA đang giao dịch với PE 2019 và 2020 dự phóng lần lượt là 6,5 lần và 7,3 lần, khá hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi so với mức trung bình 3 năm trước là 8,5 lần và tương đương các công ty trong khu vực là 9 lần. Chúng tôi duy trì xếp hạng Khả quan cho cổ phiếu, với giá mục tiêu không đổi là 20.100 đồng/CP dựa trên phương pháp SoTP. Trong 3-6 tháng tới, chúng tôi ước tính Q4 đạt tăng trưởng đáng khích lệ nhờ mảng bao bì nhựa, cùng với tỷ suất cổ tức tiền mặt là 9,4%, có thể hỗ trợ lên giá cổ phiếu trong tương lai.

Rate this post