QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 01/2000 – 3/2001: Nhân viên Kinh doanh tại Trung tâm Máy tính ISC
  • Từ 4/2001 – 7/2002: Nhân viên Kinh doanh tại CN Công ty TNHH May thêu Thời trang Sơn Kim
  • Từ 8/2002 – 10/2017: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Thép Việt Ý
  • Từ 11/2017 – 9/2018: Trưởng phòng Kế hoạch Điều phối tại CTCP In và Bao bì GOLDSUN
  • Từ 10/2018 – 1/2021: Giám đốc Ban Kế hoạch Kinh doanh tại Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 1/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn An Phát Holdings