AAA báo lãi quý II tăng 54% nhờ mảng hạt nhựa và phụ gia cải thiện

04/08/2021

Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu tăng 80% lên 3.265 tỷ đồng, giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 93% lên 355 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết doanh thu bao bì tăng nhờ giá hạt nhựa tăng và có sự đóng góp lớn từ mảng bao bì công nghiệp (Nhựa Bao bì An Vinh – AAA mua chi phối từ quý III/2020). Cùng với đó, hiệu quả hoạt động sản xuất phụ gia hạt nhựa và thương mại hạt nhựa cải thiện, doanh thu từ bất động sản công nghiệp cũng hồi phục, tỷ lệ lấp đầy lên 95% tại khu công nghiệp An Phát Complex.

Mảng phụ gia và hạt nhựa của An Tiến Industries cải thiện nhờ giá hạt nhựa tăng.
Mảng phụ gia và hạt nhựa của An Tiến Industries cải thiện nhờ giá hạt nhựa tăng.

Biên lợi nhuận gộp quý II đạt 10,9%, tăng so với mức 10,1% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp nửa đầu năm duy trì ở mức 10,7%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp bán phụ gia tăng từ 19,3% lên 27% và biên lợi nhuận gộp thương mại hạt nhựa tăng từ 3,8% lên 5,5%. Doanh thu tài chính tương đương cùng kỳ năm trước và chi phí tài chính giảm 18% xuống 55 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh.

Theo đó, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt 126 tỷ đồng, tăng 69%; lợi nhuận trước thuế 117 tỷ đồng, tăng 54% và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu AAA tăng 64% đạt 5.548 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, tăng 33%.

aaa-quyii-2021-3348-1627872211.png
Đơn vị: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của AAA có sự đóng góp đáng kể của công ty con – An Tiến Industries (HoSE: HII) phát triển mảng sản xuất kinh doanh hạt nhựa và phụ gia. Trong quý II, công ty con này ghi nhận doanh thu đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 101% và lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, tăng 140%. 6 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 3.461 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 63,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 84% và 191% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản AAA tăng hơn 1.073 tỷ đồng lên 9.642 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền ghi nhận 2.214 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm; khoản phải thu 1.919 tỷ đồng, tăng 14% và hàng tồn kho 1.132 tỷ đồng, tăng 19%. Ngược lại, doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn hạn từ 2.943 tỷ đồng xuống 2.791 tỷ đồng và vay dài hạn từ 617 tỷ xuống 614 tỷ đồng.

Nguyên nhân là trong kỳ AAA đã phát hành thành công 75 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.218 tỷ đồng lên 2.968 tỷ đồng. Số tiền thu được dùng để trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động theo phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đây là lý do tiền và tương đường tiền của doanh nghiệp tăng mạnh, nợ vay giảm.

Rate this post