An Phát Holdings thông qua thưởng cổ phiếu 25% cho cổ đông hiện hữu

23/12/2021

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 trong năm, HĐQT Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) đã thông qua nội dung phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ông Đinh Xuân Cường, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc An Phát Holdings phát biểu.
Ông Đinh Xuân Cường, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc An Phát Holdings phát biểu.

Sáng 23/12/2021, tại cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, An Phát Holdings đã thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, An Phát Holdings dự kiến phát hành thêm 48.776.860 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông được nhận 25 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy. Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

An Phát Holdings thông qua thưởng cổ phiếu 25% cho cổ đông hiện hữu.
An Phát Holdings thông qua thưởng cổ phiếu 25% cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của An Phát Holdings tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua. Nếu việc phát hành thành công, tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là  487.768.600.000 đồng.

Mới đây, theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) năm 2021, An Phát Holdings lọt vào top 147/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và top 74/100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Điều này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của An Phát Holdings, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Năm 2021, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 10.233 tỷ và 246 tỷ đồng, tăng 69% và 15% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2021 của An Phát Holdings đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ..

Hiện tại, An Phát Holdings đang đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm là xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân hủy hoàn toàn PBAT hàng đầu Đông Nam Á tại Hải Phòng và dự án Khu công nghiệp An Phát 1 với diện tích 180 ha (giai đoạn 1) tại Hải Dương; đồng thời duy trì tăng trưởng ổn định tại các lĩnh vực cốt lõi như bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất, cơ khí chính xác khuôn mẫu…

Rate this post