Tin tuyển dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng:– Tiếp nhận các đề xuất, yêu cầu tuyển dụng, xác định kênh, nguồn tuyển dụng hiệu quả.– Tạo nguồn hồ sơ: ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) – Hà Nội

Mô tả công việc 1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng - Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao. - Chào ...
Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp - Hải Dương

Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp – Hải Dương

Mô tả công việc Lập kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm báo cáo Ban Tổng Giám đốc, và triển khai kế hoạch tới nhân viên. - Đề ra các chiến lược để thúc ...
Trưởng phòng Pháp chế - Hà Nội

Trưởng phòng Pháp chế – Hà Nội

Mô tả công việc 1.Thẩm định và đưa ra ý kiến pháp lý về hợp đồng/giao dịch, các dự án tại công ty: - Soát xét, thẩm định các dự thảo văn bản; - Dự ...
Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm - Hải Dương, Hà Nội

Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm – Hải Dương, Hà Nội

Mô tả công việc * Nghiên cứu phát triển sản phẩm: - Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bao gồm cải tiến các sản phẩm hiện đang được sản xuất ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng - Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao. - ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Tây Ban Nha) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Tây Ban Nha) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng - Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao. - ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Lĩnh Vực Logistics (Chăm Sóc và Phát Triển Đại Lý Forwarder Nước Ngoài) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Lĩnh Vực Logistics (Chăm Sóc và Phát Triển Đại Lý Forwarder Nước Ngoài) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tìm kiếm, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý Forwarders nước ngoài . 2. Quảng bá thương hiệu, dịch vụ của công ty với đại lý nước ngoài ...
Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp - Hải Dương

Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp – Hải Dương

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm báo cáo Ban Tổng Giám đốc, và triển khai kế hoạch tới nhân viên. - Đề ra các chiến lược để ...
Chuyên viên Đào tạo - Hà Nội

Chuyên viên Đào tạo – Hà Nội

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đánh giá nhu cầu đào tạo - Lập kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết hàng tháng, quý, năm. - Lập kế hoạch ngân sách đào tạo tổng ...
Chuyên viên Cao cấp Pháp chế - Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế – Hà Nội

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nhiệm vụ Pháp chế: theo sự phân công của Giám đốc Ban và/ hoặc Trưởng phòng pháp chế - Soát xét, thẩm định các dự thảo văn bản; ...
Giám đốc Ban Pháp chế - Hà Nội

Giám đốc Ban Pháp chế – Hà Nội

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC - Đảm bảo công tác pháp chế trong Tập đoàn triển khai liên tục, hiệu quả. Nhiệm vụ: 1 Hoạch định chiến lược: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành ...