Tin tuyển dụng

Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm - Hải Dương, Hà Nội

Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm – Hải Dương, Hà Nội

Mô tả công việc * Nghiên cứu phát triển sản phẩm: - Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bao gồm cải tiến các sản phẩm hiện đang được sản xuất ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Hàn Quốc) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng - Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao. - ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Tây Ban Nha) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế (thành thạo tiếng Tây Ban Nha) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng - Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao. - ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Lĩnh Vực Logistics (Chăm Sóc và Phát Triển Đại Lý Forwarder Nước Ngoài) - Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Lĩnh Vực Logistics (Chăm Sóc và Phát Triển Đại Lý Forwarder Nước Ngoài) – Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tìm kiếm, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý Forwarders nước ngoài . 2. Quảng bá thương hiệu, dịch vụ của công ty với đại lý nước ngoài ...
Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp - Hải Dương

Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Công nghiệp – Hải Dương

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm báo cáo Ban Tổng Giám đốc, và triển khai kế hoạch tới nhân viên. - Đề ra các chiến lược để ...
Chuyên viên Đào tạo - Hà Nội

Chuyên viên Đào tạo – Hà Nội

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đánh giá nhu cầu đào tạo - Lập kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết hàng tháng, quý, năm. - Lập kế hoạch ngân sách đào tạo tổng ...
Chuyên viên Cao cấp Pháp chế - Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế – Hà Nội

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nhiệm vụ Pháp chế: theo sự phân công của Giám đốc Ban và/ hoặc Trưởng phòng pháp chế - Soát xét, thẩm định các dự thảo văn bản; ...
Giám đốc Ban Pháp chế - Hà Nội

Giám đốc Ban Pháp chế – Hà Nội

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC - Đảm bảo công tác pháp chế trong Tập đoàn triển khai liên tục, hiệu quả. Nhiệm vụ: 1 Hoạch định chiến lược: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành ...
Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm AnKor - Hải Dương, Hà Nội

Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm AnKor – Hải Dương, Hà Nội

1. Mô tả công việc * Nghiên cứu phát triển sản phẩm: - Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bao gồm cải tiến các sản phẩm hiện đang được sản ...
Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm AAA - Hải Dương, Hà Nội

Chuyên viên R&D phòng thí nghiệm AAA – Hải Dương, Hà Nội

1. Mô tả công việc * Nghiên cứu phát triển sản phẩm: - Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bao gồm cải tiến các sản phẩm hiện đang được sản ...
Tuyển dụng Giám đốc Ban Pháp chế

Tuyển dụng Giám đốc Ban Pháp chế

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng Giám đốc Ban Pháp chế Số lượng: 01 người Thời gian ứng tuyển: 30/06/2020 – 30/9/2020 ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng Chuyên viên R&D phòng Lab

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng Chuyên viên R&D phòng Lab

Tập đoàn An Phát Holdings cần tuyển 1 Chuyên viên R&D phòng Lab, có thể đi công tác Hàn Quốc. Số lượng: 01 người Thời gian ứng tuyển: 02/01/2020 - 31/1/2020   1. Quyền lợi ...