Ani Building Erection
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Đơn vị trực thuộc

“Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực và phát triển để hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín, gia tăng giá trị bằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của Tập đoàn.”
Đơn vị trực thuộc tập đoàn AnPhat trang chu An Phát Plastic An Đông An Cường An Thanh Bicsol An Phát Complex An Tien An Phát Complex An Cuong An Dong Power An Son An Tien Industrie An Tin