APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

12/10/2020

Ngày 12/10/2020, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã CK: APH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành, đồng thời thông qua phát hành thêm 6,8 triệu cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi theo tỷ lệ 1:1. Mức giá chuyển đổi bằng đúng mức giá phát hành là 25.000 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị chuyển đổi là 170 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 1/2018, HĐQT của An Phát Holdings đã chấp thuận cho doanh nghiệp phát hành là hơn 14,1 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức và hoàn lại, không có quyền biểu quyết, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho quỹ đầu tư của Hàn Quốc Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment, trong đó KB Securities là bên nhận uỷ thác. Mục đích của đợt phát hành hơn 14,1 triệu cổ phần ưu đãi là để đầu tư vào các công ty con như CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA), CTCP Nhựa Bao Bì Vinh (Mã: VBC).


Đến nay, khi APH chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), KB Securities đã quyết định chuyển đổi một phần cổ phiếu ưu đãi đang nắm giữ (6,8 triệu cổ phần) sang cổ phiếu phổ thông. Số lượng cổ phiếu này đã nằm trong số vốn điều lệ 1423.7 tỷ của APH, vì vậy không làm thay đổi về tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 12/10, APH cũng thông qua điều chỉnh số lượng trái phiếu chào bán, nâng tổng giá trị dự kiến lên 1.200 tỉ đồng, phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành.

Thời điểm phát hành là dự kiến trong năm 2020 và 2021. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.