An Phat Bioplastics (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của CTCK SSI

18/12/2019

Lợi nhuận mạnh mẽ từ phân khúc KCN tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận Q2/2019.

Định giá: Ở mức giá hiện tại, AAA đang giao dịch với PE 2019 và 2020 lần lượt là 7,6x và 7,5x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu, với giá mục tiêu không đổi là 20.100 đồng/ cổ phiếu dựa trên phương pháp SOTP. AAA là một cổ phiếu thú vị để theo dõi trong những năm tới, do lơi nhuận ngắn hạn được thúc đẩy từ bất động sản và triển vọng dài hạn từ dòng sản phẩm phân hủy sinh học. Bên cạnh đó, cổ tức tiền mặt 10%, tương đương tỷ suất cổ tức 5,7% cũng có thể là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu.

Rate this post